HBO Marketing

Marketing is een populaire term, die vooral gebruikt wordt om activiteiten aan te duiden die zich afspelen binnen de zakelijke, commerciële wereld. Officieel gezien is marketing een proces waarbij iets van waarde geproduceerd en geleverd wordt. Marketing legt zich vooral toe op de behoefte van consumenten. Er wordt gekeken naar wat de gewone mens wilt, en daar handig op in gespeeld.

Advertenties
Marketing en reclame hebben veel met elkaar te maken. Zo zijn advertenties vaak onderdeel van een marketingcampagne. Het laat goed zien dat marketing allang niet meer in de zakelijke wereld is terug te vinden. Vandaag de dag speelt marketing vrijwel overal een rol. Onder meer binnen de economie, maar ook binnen de psychologie en zelfs het onderwijs.

Aandacht
Bij marketing draait het erom producten en diensten onder de aandacht van mensen - mogelijke kopers - te brengen. Dit gebeurt vooral door adverteren, zoals op televisie en de radio, maar ook in kranten of middels billboards. Tevens worden er veel activiteiten uitgezet met een marketinggedachte als achtergrond. Rondleidingen en (gratis) festiviteiten zijn daar een prima voorbeeld van, zeker wanneer ze gebruikt worden om de aandacht op een dienst of product te leggen. Ook merken zijn onderdeel van marketing. Juist door onder merknamen te produceren, kun je producten duurder gaan verkopen. Het is namelijk bewezen dat mensen gek zijn op merken en graag meer geld op tafel leggen om mee te mogen doen aan het zogenoemde merkgedrag.

Product, prijs, promotie en plaats
Bij marketing spelen de 4 P's een belangrijke rol. Ten eerste is er het product, hetgeen dat verkocht moet worden. De prijs is de tweede P, die een duidelijke schets geeft van de kwaliteit van het product - al dan niet terecht. Denk er maar aan dat een duurder product doorgaans als beter wordt beschouwd. De derde p is die van promotie, zoals advertenties en publiciteit. De laatste p wordt gezien als placement, ofwel de plaats waar het product verkocht wordt. Hierbij wordt gekeken naar de doelgroep. Deze vier P's vormen min of meer de belangrijkste pilaren voor een marketingplan.

HBO Marketing
Geïnteresseerd in een opleiding Marketing Management? Dat kan. Veel hoge scholen bieden deze opleiding aan. Marketing staat centraal in deze opleiding. Je leert marktonderzoeken opzetten en uitvoeren, bedrijfsvoering van organisaties te doorzien en krijgt een beeld van de internationale marketing. Zeker wanneer je als marktonderzoeker of marketing manager aan de slag wilt, is deze opleiding geschikt. Ook kun je product manager worden met dit diploma', of account manager of PR-medewerker. Zeker in de zakelijke dienstverlening liggen veel kansen voor een baan in de toekomst. Competenties waaraan iemand moet voldoen zijn planmatig kunnen werken, inlevingsvermogen, kunnen analyseren en goed kunnen communiceren. De HBO Marketing duurt over het algemeen vier jaar.

Vergelijkbare opleidingen.
Naast HBO Marketing kun je ook denken aan Commerciële Economie, Food & Business en Commerciële Sporteconomie. Scholen die de opleiding HBO Marketing aanbieden zijn onder meer InHolland, NTI, LOI, ROC en de Hogeschool van Amsterdam.